PD "ELEKTROISTOK – Izgradnja" d.o.o. jeste savremeno koncipirana, visoko tehnološki opremljena i osposobljena firma, specijalizovana za sve vrste elektro radova u savremenim elektroenergetskim objektima pogonskog napona do 400 kV.

Poslovna politika firme u sferi osposobljavanja za izvršenje zadataka iz svoje delatnosti, podrazumeva pozitivnu selekciju i specijalizaciju zaposlenih, poboljšanje kvalifikacione strukture, kao i ovladavanje veštinama i znanjima koje zahtevaju nove tehnologije.

Misija

Stalno unapređujući specifičan „know how“, društveno odgovornim i tehnološko-inovativnim pristupom, obnavljamo i proširujemo elektroenergetski sistem doprinoseći razvoju društva.

Vizija

PD „Elektroistok Izgradnja” d.o.o. je da kao savremeno koncipirano i profitabilno privredno društvo, ima za cilj dalji razvoj svoje osnovne delatnosti, sa zadržavanjem liderske pozicije u domenu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja elektroenergetskih postrojenja i dalekovoda naponskih nivoa 110, 220 i 400 kV.

© 2015 ELEKTROISTOK – Izgradnja d.o.o.